Yayıncı Hakkında

YOL YAYINLARI

Yol Yayınları, yayınlarını başta uzak Doğu kültürleri ve felsefeleri olmak üzere değişik kültürler, alt kültürler ve öncü düşüncelerin tanıtılmasında odaklaşmıştır. Böylece okuyucularını ön yargıların, kalıplaşmış düşüncelerin, tartışmadan benimsenen gelenek ve göreneklerin bağımlılığından ve çıkmazından kurtarmayı, yeni ufuklara, yeni çözümlere yönlendirmeyi amaçlamaktadır.


YOL YAYINLARI