Toplam yorum: 1406312
Bu ayki yorum: 26432

E-Dergi

abdüssamet tarafından yapılan yorumlar

07.12.2017

Öykü yazarlarını ve kitaplarını tanımak için en kaliteli dergilerden biridir.
01.12.2017

Edebiyat dergileri içerisinde kalitesiyle ön plana çıkan dergilerden biri olduğu için, takip etmenin faydalı olacağına inanıyorum.
21.08.2016

Dine dayalı memleket anlayışının milliyetçiliğin etkisiyle seküler içerikli vatan kavramına nasıl dönüştürüldüğünü çok iyi anlatan bir eser...
24.04.2016

Aynı zamanda bir şair olan Mengüşoğlu'nun İslam'ın sanata bakışıyla ilgili fark yaratan bir eseridir. Ancak sanat konusunu rivayetlerin etkisinde kalarak anlamaya çalışanlar için biraz kafa karıştırıcı olabilir. Mengüşoğlu'nun amacı da esasında budur... Kafaları karıştırmak ve bazı konuları yeniden düşünmeyi sağlamak.
11.09.2014

Cumhuriyet döneminin faşist hukukuna nasıl geçildiğini İttihatçı zihniyetten yola çıkarak çok kapsamlı bir şekilde açıklamayı başaran önemli bir eser...