Toplam yorum: 1245444
Bu ayki yorum: 18061

E-Dergi

abdüssamet tarafından yapılan yorumlar

21.08.2016

Dine dayalı memleket anlayışının milliyetçiliğin etkisiyle seküler içerikli vatan kavramına nasıl dönüştürüldüğünü çok iyi anlatan bir eser...
24.04.2016

Aynı zamanda bir şair olan Mengüşoğlu'nun İslam'ın sanata bakışıyla ilgili fark yaratan bir eseridir. Ancak sanat konusunu rivayetlerin etkisinde kalarak anlamaya çalışanlar için biraz kafa karıştırıcı olabilir. Mengüşoğlu'nun amacı da esasında budur... Kafaları karıştırmak ve bazı konuları yeniden düşünmeyi sağlamak.
11.09.2014

Cumhuriyet döneminin faşist hukukuna nasıl geçildiğini İttihatçı zihniyetten yola çıkarak çok kapsamlı bir şekilde açıklamayı başaran önemli bir eser...
09.05.2014

Tevhid ve Şirki Kur'an ayetleri doğrultusunda açıklayan son zamanlarda yazılmış en iyi kitaplardan biridir.
Toplumda inanç haline gelmiş bir çok hurafenin insanları nasıl şirke sürüklediğini anlayabilmek için mutlaka okunması gerekir.
23.04.2014

Ali Şeriati'nin yakından tanınması için yazılmış en önemli eserdir. Şeriati'nin doğru bilinmeyen bir çok yönünü ve fikirlerini bu eser yardımıyla öğrenmek mümkün olacaktır.