Toplam yorum: 1743712
Bu ayki yorum: 24154

E-Dergi

10ur54 tarafından yapılan yorumlar

18.07.2012

Fizan'a gitmek günümüz Türkiye'sinde bile bir deyim gibi yer almaktadır. Fizan günümüzde libya'da bulunan bir bölge ve Osmanlı İmparatorluğu'nda sürgün yeri olarak kullanılırdı. işte fizan gitmeye çekinmekten İtalya'nın libyaya saldırması ile Osmanlı subaylarının bölgeye gönüllü gidişini ele alıyor kitap...
18.07.2012

Batı Trakya'da yaşayan Türkler ve Müslümanlar Balkan Savaşlarıyla birlikte kaderlerine terk edilmeye başlanmıştır. bunların bir kısmı Türkiye'ye göç etmiş bir kısmı ise vatanlarını terk etmeyerek katliamlara maruz kalmışlardır. Batı Trakya Türkleri umutlarını Lozan'a kadar yitirmediler ancak Lozan bütün umutlarını yitirmelerine neden olmuştu. işte kitap genel anlamda Batı Trakya hakkında değerli bilgiler vermektedir. ilgisi olanların mutlaka okuması gereken değerli bir eserdir...
18.07.2012

Cumhuriyet'in kurulma aşamasında başlayan millileşme çalışmaları eğitim sisteminde de kendisini göstermiş ve eğitim Tevhid-i Tedrisat kanunu ile tek çatı altında birleştirilirken yabancı okullarda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanarak kontrol altına alınmaya çalışılmış ve misyonerlik gibi tehlikeli çalışmalarda engellenmek istenmiştir. işte bu kitap Bursa Amerikan Kız kolejinin misyonerlik çalışmalarına dair bir çalışma olarak dikkat çekiyor...
18.07.2012

Yeniçeriler Osmanlı'nın imparatorluk olmasını sağlayan büyük güç. ancak aynı bu büyük güç zamanla devlet içinde de büyük güç haline gelecek ve isyanlarıyla devletin siyasi hayatının da şekillenmesini kendi istediği şekilde gerçekleştirebilecek nitelikte büyük bir egemenlik oluşturacaktır. işte bu kitap yeniçerileri tanımanızda size oldukça büyük yardımı olacaktır...
16.07.2012

Dil ile ilgili önemli değerlendirmelerin bulunduğu lisan ve edebiyat krizinin ortaya çıkarttığı sonuçları konusunda uzman Faruk Timurtaş hocanın değerlendirmeleriyle bize sunan oldukça değerli bir eser olarak öneriyorum...