Toplam yorum: 2332355
Bu ayki yorum: 2083

E-Dergi

Gazneli Kitâpçı tarafından yapılan yorumlar

15.01.2019

Ortaçağ'ın önemli bir ana kaynağı. Özellikle Anadolu tarihi çalışacakların mutlak suretle alması lâzım gelen bir eser.
15.01.2019

Kitap meraklılarının alabileceği bir ürün.
15.01.2019

Kitap simyanın tarihsel gelişimini anlatıyor, İngilizcesi çok ağır değil. Simya alanına merak saranlar okuyabilir.
15.01.2019

İbn-i Rüşd ve diğer Endülüslü filozoflar hakkında kısa bilgiler bulunan yüzeysel bir eser.
15.01.2019

Aydın Sayılı'nın bilim tarihçileri için örnek teşkil eden önemli bir eseri, bu işe merak saranlar okuyabilir.