Toplam yorum: 3.099.665
Bu ayki yorum: 4.201

E-Dergi

homer007 Tarafından Yapılan Yorumlar

28.03.2024

devrim öncesi eğitimli Rusların büyük ölçüde Batılılaşmış, seküler ve ataerkil olduğu şeklindeki standart görüşe meydan okuyor.
28.03.2024

Kuzey İrlanda'daki kötü şöhretli bir cinayet ve bunun yıkıcı yansımaları hakkında çarpıcı, karmaşık bir anlatı
28.03.2024

bölgede savaş yıllarını araştıran diğer araştırmacılara da faydalı olacak önemli bir çalışma
28.03.2024

ilgi çekici bir üslupla, mesafe, zaman, özerklik, hız ve risk algılarımızın demiryolu seyahatiyle nasıl değiştiğini tartışıyor