Toplam yorum: 3.092.427
Bu ayki yorum: 3.028

E-Dergi

Eren as Tarafından Yapılan Yorumlar

24.05.2020

Sosyal Hizmetler alanında giriş mahiyetinde önemli eserlerden bir tanesi
24.05.2020

Değerli Abdullah hocam toplumsal yapıdaki değişme ve farklılaşma konusunu detaylı bir şekilde anlatmıştır
24.05.2020

Hukuk sosyolojisi yeni bir alan. Başlangıç açısından iyi bir eser
24.05.2020

Nietzsche, gerçekten döneminin en iyi fikir adamlarından bir tanesidir. Önemi de hiç bir zaman yitirmeyecek