Pir-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevi Hakkındaki Yorumlar


25.01.2016
Eserde Hoca Ahmed Yesevî ve takipçilerinin hayatı ve etkileri akademik bir tarzda ele alınmıştır. Yüzlerce dipnot ile zenginleştirilen araştırma, Pir-i Türkistan ve takipçileri hakkında ülkemizde yazılmış olan en kapsamlı çalışmadır. Bu yönüyle akademik düzeyde konu ile ilgilenenler tarafından mutlaka dikkate alınmalıdır. Kitapta Türkistan'da İslam'ın yayılmasını özetleyen bir giriş sonrasında Hoca Ahmed Yesevi'nin hayatı, Divan-ı Hikmet eseri, Yesevî takipçileri, Yeseviyye tarikatının esasları ve bugünün dünyasında Yesevilik belgeler ışığında işlenmiştir. Eserin sonundaki zengin bibliyografya Ahmed Yesevi ve Yesevilik konusunda akademik çalışma yapmak isteyenler için kayda değer bir kaynaktır.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1) Hayır (0) Yanıtla
18.04.2016
2016 yılı UNESCO tarafından Ahmet Yesevi Yılı ilan edilince ilgi odağı haline gelen bu büyük Allah dostunun hayatını ve etkilerini anlatan ve çok zengin bir kaynakçaya sahip olan bu kitabı Pîr-i Türkistan Yesevî'yi derinlemesine tanımak isteyenlere tavsiye ederim. Türk müslümanlığının Kurucu Pîri olan Ahmet Yesevî'den bugünün insanının da öğreneceği çok şey var.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1) Hayır (0) Yanıtla