Pir-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevi Hakkındaki Yorumlar


10.06.2018
Hoca Ahmed Yesevi nin hayatının,yaşadıklarının ve düşüncelerinin üzerine ayrıntılı anlatılmış bir eser...
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0) Hayır (0) Yanıtla
25.01.2016
Eserde Hoca Ahmed Yesevî ve takipçilerinin hayatı ve etkileri akademik bir tarzda ele alınmıştır. Yüzlerce dipnot ile zenginleştirilen araştırma, Pir-i Türkistan ve takipçileri hakkında ülkemizde yazılmış olan en kapsamlı çalışmadır. Bu yönüyle akademik düzeyde konu ile ilgilenenler tarafından mutlaka dikkate alınmalıdır. Kitapta Türkistan'da İslam'ın yayılmasını özetleyen bir giriş sonrasında Hoca Ahmed Yesevi'nin hayatı, Divan-ı Hikmet eseri, Yesevî takipçileri, Yeseviyye tarikatının esasları ve bugünün dünyasında Yesevilik belgeler ışığında işlenmiştir. Eserin sonundaki zengin bibliyografya Ahmed Yesevi ve Yesevilik konusunda akademik çalışma yapmak isteyenler için kayda değer bir kaynaktır.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1) Hayır (0) Yanıtla