Modern Kapitalizmin Doğuşu Hakkındaki Yorumlar

econozzy 04.12.2001
See, özellikle, kapitalizm kuramları, kapitalizmin Orta Çağ'daki kaynakları, deniz ticaretinin değişen yüzü, sömürgeci deneyimin ve koloni kuruluşların kapitalizm açısından önemi, ticari, mali ve endüstriyel kapitalizmin ortaya çıkış koşulları ve gösterdiği özellikler üzerinde durmaktadır.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (2)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla