Medyanın Milliyetçiliği: Milliyetçiliğin Medyası Hakkındaki Yorumlar


13.06.2015
Kitap akademisyenlerin çalışmasından oluşmakta.Türkiye'de milliyetçilik mefhumunun günlük yaşam pratiklerimizi nasıl etkilediğini güzel ele almış.Radyo ve televizyon programlarından yola çıkılarak analizler yapılmış.İlgili olanlara tavsiye edilir.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0) Hayır (0) Yanıtla