Seyr u Süluk ve Vahdet-i Vücuda Dair Levayih Hakkındaki Yorumlar

Halil Aka
09.06.2017
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
seyrü sülük ve vahdet anlayışının başka bi bakış açısı
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (1)
Bu Yorumu Yanıtla
btnmuratt
09.05.2017
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Muhyiddîn İbnü’l-Arabî’nin fikirlerinin tâkipçisi ve bir Nakşibendî sûfîsi olan fakat coğrafyamızda daha çok Arap diline dâir yazdığı Kâfiye şerhiyle tanınan Abdurrahman Câmî’dir.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (2)
Bu Yorumu Yanıtla
KY-525146
20.12.2016
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Dili ağır. Aradığım cevapları bulamadım bu yüzden.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1)
Hayır (1)
Bu Yorumu Yanıtla