Türk Dünyası Edebiyatları Hikaye Çözümlemeleri Hakkındaki Yorumlar


21.04.2018
Karşılaştırmalı edebiyat dersi için kullanılabilecek bir eser
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0) Hayır (0) Yanıtla
07.03.2018
Çözümlemeler çok başarılı. Ctl bölümü için özellikle büyük ihtiyaç
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0) Hayır (0) Yanıtla
02.03.2017
Rahmetli Mehmet Kaplan Şiir Tahlilleri 2 Cumhuriyet Devri Türk Şiiri kitabında; “... Hiç bir milletin hayatı düz bir çizgi izlemez. Tarihin çizgisi eğri büğrüdür. Şahıslar, nesiller, durumlar arasındaki farklar hayata girintili ve çıkıntılı şekiller verir.” Türk dünyası ise kendi tarih çizgisi içinde uzun yıllara hatta Cengiz Aytmatov’un ifadesiyle bir güne sığan bir asırlık “eğri büğrüyü” 20. yüzyılda yaşadı.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0) Hayır (0) Yanıtla