Tasavvuf Tarikat Edebiyat Hakkındaki Yorumlar


09.11.2017
Tasavvufla ilgilenenlere önemli bir kaynak.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0) Hayır (0) Yanıtla
07.03.2017
Giriş bölümünde tarikat tasavvuf terimleri ve felsefesi kısaca anlatılmış. Sonraki bölümlerde ise bu akımın temsilcileri anlatılmış ve eserlerinden örnekler verilmiş.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1) Hayır (0) Yanıtla
30.11.2014
Tasavvufu anlamak için ideal bir yardımcı kitabıdır. Tavsiye edilir.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1) Hayır (0) Yanıtla
22.06.2012
Eser yine Ahmet Kabaklı'nın 5 ciltlik Türk edebiyatı isimli eserden alınmış. Eğer o ansiklopedi varsa bunu almaya gerek yok. Eserin girişteki 60 sayfa tasavvuf ve tarikat hakkında bilgi verildikten sonra yüzyıllara göre sanatçılar tanıtılmış. Eser hem antoloji hem küçük ansiklopedi diyebiliriz. Şairlerin hayatı verildikten sonra birkaç tane de şiirleri verilmiş... Eserde dikkatimi çeken normalde divan şairi olarak bildiğimiz Mevlana Sultan Veled, Ahmet Fakih, Şeyyad Hamza da burada incelenmiş. Bu şairler nazım şekli olarak divan ed. nazım şekillerini kullanmakla birlikte eserlerinin içerikleri tasavvufi konularını işliyorlar.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (11) Hayır (0) Yanıtla
Tasavvuf ve tarikatla ilgili edebiyat eserlerinden önce, tasavvuf ve tarikatın ne olduğu hakkında çeşitli kaynaklardan alınan bilgilerin geniş bir şekilde değerlendirildiği kaynak niteliğinde bölümler içeren kitapta, on ikinci yüzyıldan itibaren tekke şairleri ve eserlerine yer veriliyor.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (28) Hayır (1) Yanıtla
06.07.2009
milletimizin olgunlaşmasında edep,ahlak,fazilet sahibi olmasında tarikatların katkısını kim inkar edebilir.okumayan toplum olduğumuzdan acele hükümler vererek milletimizin tarihinde çok büyük bir yere sahip olan tasavvufi oluşumları hedef haline getirebiliyoruz.evet tasavvufi oluşumlar XVI yüzyıldan sonra dinamizmini kaybetmiş osmanlının sonuna doğru fitnenin fesadın kaynağı haline gelmiştir.ancak velilerin mutasavvufların anadoludaki türkleştirme hareketinde,anadoluyu türk yurdu yapma yönündeki çalışmalarda aktif rol oynadığını kaynaklar bize gösteriyor.bu bakımdan önyargılardan arınarak bu konuda sağlam bilgi sahibi olmakda fayda var.ahmet hocamız bu eseriyle tasavvufun anadoludaki tarihi seyrini ve velileri anlatmış.güzel bir çalışma.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (27) Hayır (0) Yanıtla
22.07.2008
Türk kültürünün nesillere aktarılmasında bir büyük aracı olan Ahmet Kabaklı hocanın ölümünden sonra yayımlanan bu eserinde; Türk düşüncesine, Türk tasavvuf tarihine yön veren münevverlerin hem hayat hikayeleri hem eserleri hem de kişiler hakkında ansiklopedik bilgileri bulabilirsiniz. Bu kitap Türk düşünce tarihine merak salanlar için bir adım veya bir başlangıç olabilir.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1) Hayır (0) Yanıtla