Demokrasi ve Eğitim Hakkındaki Yorumlar

12&aaaaN
10.09.2020
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Dolu bir kitap. Dili biraz yorabilir ama mutlaka okunmalı.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
nimmerdo
20.11.2018
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
okuduğumda gayet aydınlatıcı bulmuştum.11 sene sonra tekrar okuma ihtiyacım oldu. özellikle memleketin eğitim faciasının içinde olan bir muallim olarak başucu kitaplarımdan sayıyorum...
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (4)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
düzensizce
08.05.2018
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Günümüz eğitim sisteminin insan doğasına ne kadar aykırı olduğunu, aslında baskıcı ve otoriter bir düzenin işlemisine nasıl hizmet ettiğini gözler önüne seriyor
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
mesutmert
16.05.2017
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
demokratik eğitim beraber kullanılan bir sözcük değil. çok şey öğreneceksiniz.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
tan0006 04.10.2007
Demokrasi ve Eğitim, Chomsky'nin demokrasi ve eğitim hakkındaki yazılarının toplandığı bir seçki. Bu seçkide Chomsky, Plato'nun problemi ve Orwell'in problemi olarak adlandırdığı iki problem üzerinden demokrasi, eğitim ile ilgili meseleleri tartışmaktadır.
Platon'un problemi şudur: "Bu kadar az delil olduğu halde nasıl bu kadar çok biliyoruz?" Bu problem aslında en açık olarak insanın dil yetisi ve diğer bilişsel yetilerine ilişkin gözlemler sonucu ortaya konmuş bir problemdir. İnsanın maruz kaldığı dışsal uyarıcılar ve deneyimler, hiçbir şekilde bilişsel gelişimini ve düşünsel zenginliğini açıklamamaktadır. Orwell'in problemi ise şudur: "Bu kadar çok delil olduğu halde nasıl bu kadar az biliyoruz?." Diğer bir deyişle her şey gözümüzün önünde olup biterken nasıl bir takım şeyleri gözardı etmek, bilmemek ve unutmak konusunda bu kadar ısrarcıyız? Özellikle de bu şeyler toplumsal eşitsizlikler ve adaletsizlikler ile ilgili ise. Bu gerçekler nasıl oluyor da halk kitlelerinin bilincinden uzak tutuluyor ve toplumun entelektüel kesimleri tarafından sorgulanmıyor? İşte bu iki soru aslında Chomsky'nin hayatını adadığı bir araştırma programının birbiriyle yakından ilişkili iki ana eksenidir.
İnsanın bilişsel doğasına ilişkin çok eski bir felsefi problem olan Plato'nun problemi, Chomsky'nin kurucusu olduğu dilbilim kuramının üzerine inşa edildiği temel problemdir. Bu kuram, insanlardaki dil organının insan türünün evrimsel gelişimi içinde ortaya çıkmış genetik bir yapı olduğu varsayımına dayanmaktadır. Dil organı çocuğun ilk deneyimlerinde maruz kaldığı anadili ile etkileşime girer ve sonuçta süreç içerisinde çocuğun konuştuğu dilin dilbilgisine doğru evrilir. Dil gibi karmaşık bir bilişsel fonksiyon, böylesi bir zihinsel yapı olmadan, yalnızca koşullanma, ilişkilenmedirme ve alıştırmalarla öğrenilemez.
İnsan doğasının bu özellikleri, bir çocuğun eğitimine Chomsky'nin 'eğitimde insancıl anlayış' olarak adlandırdığı bir pedagojik anlayışla yaklaşmamızı gerektirmektedir. Bu anlayışa göre, çocuğun kendine özgü bir doğası vardır ve bu doğanın merkezinde yaratıcı itki yer alır. Eğitimin amacı, bu yaratıcı itkinin büyümesi için gerekli olan zemin ve özgürlüğün sağlanması olmalıdır.
Chomsky, bu kitapta, eğitimin günümüzdeki amaç ve işleviyle gerçekten demokratik bir toplumdaki amaç ve işlevi arasındaki muazzam farkı tartışmaya açıyor.
Demokrasi ve Eğitim, kendi mesleklerini ve içinde çalıştıkları kurumları eleştirel bir gözle değerlendirmek isteyen tüm eğitimcilerin ve bilim insanlarının mutlaka okuması gereken bir başvuru kaynağı.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (10)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
gok36 25.07.2007
Yazarın 60'lı yıllardan bu yana dilbilim başta olmak üzere eğitim ve demokrasi üzerine yazdığı makalelerden oluşmaktadır.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (2)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla