Toplam yorum: 3.086.876
Bu ayki yorum: 6.563

E-Dergi

Arzu Küçükkılıç Tarafından Yapılan Yorumlar

"İlim öğretiniz, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız."
"Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: Kimin üç kızı olur ve onlara sabrederse, yedirirse, içirirse ve giydirirse onlar kendisi için ateşe karşı bir engel olur."
"Kalbin de teneffüse ihtiyacı vardır ve kalbin nefesi Allah'ı "anmaktan" başka bir şey değildir. O olmadan manevi kalp hayatta kalamaz. İşte vahyin ve kutsal metinlerin varlık sebebi de, bize kalplerimizin beslenmeye muhtaç olduğu gerçeğini hatırlatmaktır."
"Hz. Peygamber’e uymak; zerreden küreye, tepeden tırnağa, iğneden ipliğe bütün eşyayı kuşatan derin bir nazar, merhamet, marifet, muhabbet ve gayret yüklü bir aksiyondur."