Toplam yorum: 3.086.814
Bu ayki yorum: 6.501

E-Dergi

HİCRET-İ_HAYAL Tarafından Yapılan Yorumlar

23.10.2012

Kadın'ın ne demek olduğunu, İslam'ın kadına vermiş olduğu sonsuz değeri ve günümüz kadınının kapitalizmin yaratmış olduğu tüketim çılgınlığında sadece bir seksapalite olarak kullanılmasının ve buna neden olan faktörleri muhteşem bir şekilde ifade etmiş. Sosyoloji adına rehber niteliğinde bir eser. Sosyolojik yönüyle Şeriatinin bir okyonus olduğunu söyleyebiliriz fakat Şeriati haddini aşan konulara değinerek , kendini okyanus içerisinde bir bataklığa indirgemiş. Mesela kitapta doğru bir şekilde Şia ayrımı yapıyor. Hz.Ali (r.a) Şiası ve Safevi Şialığından bahsediyor ve doğru olanın Hz.Ali (r.a) Şiası olduğunu söylüyor. Buna katılmamak mümkün değil. Yalnız kitabın ilerleye bölümlerinde bu tezine aykırı söylemlerde bulunduğunu görüyoruz.Mevla'nın Sıddık sıfatına Mazhar olmuş ve yaşantısının her alanına sirayet ettirmiş Hz.Ebubekir'e, Adaletin timsali Hz.Ömer'e (r.a), Abdurrahman bin Avf'a (r.a), Hz.Osman'a (r.a), Hz.Halid bin Velid'e (r.a), Sad bin Vakkas'a (r.a) hakaret niteliğinde söylemlerde bulunmuş. Bu üslup ne Resullah'ın (sav) sünnetine ne Kitabullah'a ne de tarif ettiği Ali şialığına sığar. Ki bu saymış olduğumuz Şahsiyet önderlerinin , erdem mimarlarının önemini anlatmaya kelâm yetmez. Hz.Ali (r.a) ve Hz.Fatıma annemize duymuş olduğu sonsuz sevginin yanında üslubunda bilinci ve şuuru yitirmesi Şeriatinin ne kadar çelişik olduğunun delilidir. Selam ve Dua ile
21.06.2012

Yazar resmen kelimelere diz döktürmüş. Kelimeler ellerini ve kollarını kaldırıp resmen yazara teslim olmuş tıp kı yazarın kelimelere teslim olduğu gibi ..Akıcı dili , sürükleyici anlatımı , mazi ve âti arasında ki köprüyü inşa edebilme özellikleriyle okunması gereken bir kitap.
21.06.2012

Hürriyet , Hakka bağlılıktan sonra , Hakkın müsaade ettiği daire içinde ferdin ihtiyarıdır. Biz hürriyeti nebat hürriyeti ve en güzel ifadesiyle ‘’ hayvan hürriyeti ‘’ diye alıyoruz. Böyle hürriyet olmaz !.. Doğrusunu söylemek gerekirse , hürriyet , hakikate esarettir !.. Hakikate esir olan hürriyetini Allahtan alır !.. Ve eşek hürriyetiyle hür olmak isteyenler , nihayet felakete giderler . Biz eşek hürriyeti ile hür değiliz ; Hakka ve hakikate esiriz. Onun için de herkesten daha hürüz .

Üstad ehl-i küfrü o kadar güzel ve hikmetli tarif etmiş ki Batı kültürün at koşturduğu şu ahir zamanda gaflet ve dalâlet çukurunda olan ve farkedemeyen günümüz bir takım müslümanlarına bir tokat niteliğinde olan okunması ve üzerinde hayli tevekkül edilmesi gereken bir kitap. Allah Üstad Necip Fazıldan razı olsun.

Selam ve Dua ile ..
02.12.2011

Huveylid Bin Hatice ... Hz.Hatice Annemizin hayatını roman anlatımında anlatan güzel bir eser. Aşk'ın yeryüzüne inişini ve maddenin manaya hazırlanışını ,maddenin mana ile bütünleşmesini ve rahmet kılınmasını Hz.Annemiz'n hayatı üzerinden dile getirmiş yazar. Sade üslubu ve akıcı anlatımıyla soluksuz okuyabileceğiniz bir kitap.
02.12.2011

Kitab-ül Kerim '' Oku '' yun diyor '' Oku '' yun .. Çünkü mürekkebin akmadığı yerde kan akıyor ... İslamoğlun olaylar Kurani ve farklı bakış açısını bu kitaptada çok rahatlıkla sezebiliyorsunuz . Makale tarzında bölümlerle kaleme alınan eserin her kitaplıkta bulunması gerektiğini inanıyorum. Kitabın okunmasını tavsiye ederim .

Selam ve Dua ile ...