Toplam yorum: 3.099.466
Bu ayki yorum: 4.002

E-Dergi

reşat357 Tarafından Yapılan Yorumlar

02.01.2020

Türk Edebiyat Tarihinin en güzel durum romanlarından biri bu eser. Okumak için ertelenmeyecek eserlerden biri.
02.01.2020

Şerif Hüseyin ve oğullarının İngilizlerle işbirliği çerçevesinde hazırladıkları isyanın tüm aşamaları eserde anlatılmakta. Kitabın isminden de anlaşılacağı üzere kitap hazırlanırken İngiliz arşivlerinden faydalanılmış. Söz konusu isyanı araştıranlar için güzel ve faydalı bir eser. Bu eserde Şerif'in ve oğullarının İngilizlerle olan mektuplaşmaları ve görüşmeleri, dönemin yönetici ve askeri kadrosunda bulunan kişilerin ihmalkarlıkları, tüm Arapların isyana destek vermediği gerçeği tarafsız bir şekilde bizlere sunulmaktadır.
02.01.2020

Rasim ÖZDENÖREN'in, günümüzde müslümanlarının kafasında beliren "Müslümanca yaşam" ile alakalı soru işaretlerini bir nebze giderebilecek bir düşüncelerini ihtiva eden kıymetli bir eser.
15.04.2019

Araplar'da milliyetçilik fikirlerinin ilk yeşermesi, bu fikrin gelişmesinde İngiltere, Fransa gibi Avrupa devletlerinin katkısı, yine bu fikrin uygulanması Avrupa devletlerinni destekleriyle kurulan resmi ve gizli cemiyetlerin aldığı kararlar ve uyguladıkları siyaset kaynak gösterilerek eserde yer almaktadır. Ayrılıkçı cemiyetlere karşı İttihatçıların hamleleri yine eserde kaynak gösterilerek neşredilmiş.
09.04.2019

Luis Aragon tarafından dünyanın en güzel aşk hikayesi denmiştir Cemile ve Danyar'ın aşkına. Aslında Aytmatov'un diğer eserlerinde olduğu gibi bu eserinde de 2. Dünya Savaşı yine baş karakter olarak yerini almış.