Toplam yorum: 2330870
Bu ayki yorum: 528

E-Dergi

gariq tarafından yapılan yorumlar

22.03.2020

İslam ümmetinde hiç bitmeyen ve bitmeyecek olan aşırı yorumculardan bir grup olan karmatiler hakkında klasik bir eser.
22.03.2020

Bu alandaki nadir eserlerden. Tavsiye ederim.
17.03.2020

Farabi gibi ender bir filozofun ender bir eseri.
17.03.2020

Cabiri'nin Nahnu ve Turas isimli eserinin tercümesi. Kıymetli bir eser.
17.03.2020

Alanında yazılmış nadir ve kıymetli eserlerden