Toplam yorum: 3.098.070
Bu ayki yorum: 2.600

E-Dergi

Kitapİnsanı Tarafından Yapılan Yorumlar

30.12.2016

eserin tamamını satın aldım. 1 cildin yarısına geldim. Beğeniyle okuyorum. ilk ciltte harflerin mana alemine bakan yönlerini anlatıyor. ibn arabiyi keşf ehli olması ve mana aleminde keşfettiği hakikatleri kaleme alması onu diğer yazarlardan farklı kılar. ve şöyle der: "Siz ilmi ölülerden biz ise ölümsüz olan Diri'den alırız"
03.12.2016

Bazı arkadaşlar eserin içinde anlaşılmaz kelimelerin olduğunu ifade etmişler. Doğru söylemişler. Ancak İbn Arabi gibi mutasavvıflar eserlerinin avam tarafından okunmasını engellemek için eserlerini kaleme alırken muğlak ve anlaşılmaz ifadeler kullanmışlar. Bu tip eserleri okuyup anlayabilmek için en azından bir ilahiyat fakültesi tecrübesine sahip olmak gerekir. Aksi takdirde okursunuz ancak bazı noktaları anlamazsınız. Sonuç olarak eser buna rağmen Ekrem Demirli hocamız tarafından olabildiğince sade çevrilmiştir. Herşeye rağmen okunması gereken bir eser...
28.08.2016

Tamamı cezaevinde geçen roman, insanoğlunun para için ne kadar alçalabileceğini göstermesi açısından önemlidir.
28.08.2016

Hz Ali'yi anlamak isteyenler mutlaka okumalı. Güzel bir eser. Ayrıca mütercim Adnan bey eseri güzel çevirmiş. Cümleler akıcı, okurken sıkılmıyorsunuz. Tavsiye ederim
22.08.2016

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri matematikten astronomiye, tıptan metafiziğe kadar her türlü ilmi konuyu eserinde ele almış. Kısacası 10 numara 5 yıldız bir eser.