Toplam yorum: 3.099.708
Bu ayki yorum: 4.244

E-Dergi

hakan1897 Tarafından Yapılan Yorumlar

28.01.2023

Abdülaziz döneminde “memleket ve menâfi sandıkları” adıyla bazı kredi müesseseleri kurulmuştu. Bunlar 1883’te Menâfi Sandıkları, 15 Ağustos 1888’de de Ziraat Bankası adını aldı. Abdülhamid döneminde bu bankanın teşkilâtı genişletildi, çeşitli yerlerde şubeleri açılarak çiftçiler desteklendi.
28.01.2023

Türk mûsikisinin ülke çapında tanınmasında ve yaygınlık kazanmasında Münir Nurettin’in okuduğu plakların büyük etkisi olmuş, plaklarında klasik Türk mûsikisinden türkülere kadar değişik beste şekillerinden pek çok eser seslendirmiştir.
09.12.2022

Zeytinburnu Belediyesi yine yayıncılık dünyasına eşsiz bir eser daha kazandırdı.
Ahmet Hamdi Tanpınar Kitabı
26.11.2022

Türkiye'nin en köklü ve en büyük kurumlarından biri olan T.C. Ziraat Bankası'a dair her şey...
25.05.2022

Kitabı Saffet Emre Tonguç'un ilk duyurduğu andan itibaren büyük bir heyecanla bekliyordum.İstanbul kültür ve medeniyetine ciddi bir eser daha eklenmiş oldu.