Toplam yorum: 3.097.970
Bu ayki yorum: 2.500

E-Dergi

Murat Erdal Dere Tarafından Yapılan Yorumlar

05.06.2024

Anadolu Türk kimliğinin tehlikeler karşısında dilin yani dil merkezli kardeşliğin koruyucu esas teşkil ettiğini, dolayısıyla Türk dilinin hakikati, onu o yapan şey tartışılmaktadır.
05.06.2024

Modern mimarinin gerçekleştiği kültürel, düşünsel ve teknik konuları ele alan kitap günümüzde sıklıkla kullanılan çelik-beton, yani betonarmenin bulunuşuyla yapı kültürümüzdeki değişimleri inceleyen bir eserdir.
05.06.2024

Kitap batının tarihi süreç içerisinde insan-şehir kavramlarını ilişkilendirerek anlamamıza yardımcı olacak ipuçları vermekte, tavsiye ederim.
30.03.2024

Eser, Altın Orda Devletinden önce de sonra da Ruslar bu coğrafyadaki Türk halklarıyla irtibat içinde olduklarından bu ilişki yumağını konu edinmiştir. Bununla yetinmeyip tarihten-hukuka, mimariden-sanata değin sosyal-kültürel konuları içinde barındıran geniş bir yelpazeyi içermektedir. Ayrıca Altın Orda Devletinin Ruslar üzerindeki etkilerini açık etmektedir.
30.03.2024

Erenler Kıraathanesi nevi şahsına münhasır şehrin önemli entelektüel ortamlarından birisi olması, sosyal-kültürel buluşmanın zenginleşmenin her tür konu ve fikrinin tartışıldığı insanların bu sohbetlerle zenginleştiği ortamı anlatan bir eser, sosyal tarih ve yakın tarih okunması bağlamında okunmasını tavsiye ederim