Toplam yorum: 2393940
Bu ayki yorum: 22546

E-Dergi

eyyynesil tarafından yapılan yorumlar

19.01.2015

Bir tarihçi adayı olarak, yalın dili ve spesifik makaleleriyle antropoloji ilmiyle ilgili temel bilgilere sahip olmamı sağlamıştır.
19.01.2015

Eser evet İktisat Tarihinin içerisinde değerlendirilebilir. Fakat Tarih bilimi noktasından bakarsak, kaynak kullanımında birincil kaynaklara yeterince eğilmemesi, referans eserler üzerinden yazılması ciddi bir eksiklik olarak değerlendirilebilir.
19.01.2015

Osmanlı Türkçesi ile yazılmış bu kitap, Basın Tarihi araştırmacıları için ilgili dönemin yazarlarının olaylara bakış açısını göstermesi bakımından faydalı olacaktır.
19.01.2015

Kitabın ismi oldukça iddialı görünmektedir. Arşiv malzemelerinin içeriği düşünüldüğünde aranan sonuçlara ulaşılmasının güç olduğu görülmektedir. Bununla beraber eser içerisinde yapmış olduğu birçok yorumun isabetli olduğu görülmektedir. Özellikle 1930 sonrası iskan faaliyetlerini çalışan araştırmacıların kullanabileceği referans eserlerden biri olmaya adaydır.
19.01.2015

İttihat ve Terakki Hükümeti'nin göç ve iskan üzerine uyguladığı politikalarını arşiv belgeleri ve Zabıt Cerideleriyle destekleyerek bu kitabı ortaya çıkaran Fuat DÜNDAR, başarılı bir çalışma ortaya koymuştur. Göç ve İskan konusunda yapmış olduğu yorumlarla alanda çalışan araştırmacılar için yeni ufuklar açma çabasında görece olarak başarılı olmuştur. Çalışmanın olumsuz bir eleştiri yapılabilecek yönü ise basın ürünlerinin yeterince kullanılmamasıdır. Bu durumu eserinde I. Dünya savaşı basına yönelik uygulanan sansüre bağlamaktadır.