Toplam yorum: 2027507
Bu ayki yorum: 17708

E-Dergi

ktpkurdyrd tarafından yapılan yorumlar

04.02.2019

Ortodoks Hristiyanlığa ve onun siyaset/devlet ile olan ilişkisine temel olan Pavlusçu görüşü pek çok ayrıntıları ile bu eserde bulabilirsiniz.
04.02.2019

Günümüzdeki misyonerlik faaliyetlerin tarihsel arka planı ve gelecekteki amaçlarının net anlaşıldığı bir eser olmuş, teşekkürler.
04.02.2019

Harranilik denen ve bir dönem Sabiilik ismi ile kamufle edilmeye çalışılmış gnostik bir öğreti hakkında günümüze ulaşan genel bilgilerin yer aldığı bir eser.
04.02.2019

İncil'de geçen (Kuran'da değil) İsa'nın gerçekte yaşamadığını, orada anlatılan kişinin Tyanalı Apolliunus olduğunu bilimsel kaynaklar ile delillendiren bir eser.
04.02.2019

O kadar çok kişiyi ve hikayeyi peşpeşe sıralıyor ki yazar, takip etmek maharet istiyor. Ama sonunda görülüyor ki yaşamda olan ne varsa ucu bir istihbarat faaliyetine dayanıyor.