Toplam yorum: 3.086.813
Bu ayki yorum: 6.500

E-Dergi

yabgu03 Tarafından Yapılan Yorumlar

22.05.2024

19. yüzyıl, Sanayi İnkılabı sayesinde kapitalist modelin yükseliş trendine girdiği dönemdir. Osmanlı Devleti de bu değişime ayak uydurmak için çabalamıştır. Eserin ana konusu bu konuya yöneliktir. Eser, Osmanlı zihin dünyasını (Asya Tipi Üretim Tarzı) irdelemiş sermaye birikiminin önündeki siyasi, yapısal ve sosyolojik unsurları derinlemesine incelemiştir. Sermaye ve kapitalist birikimi teşvik etmek amacıyla o dönemde başvurulan unsurlara değinmiştir. İslam dininin ticareti teşvik ettiği vurgusuna yönelik örnekler yer almaktadır. Sermaye biriktiren devlet adamlarında örnekler verilmekte azınlıkların mali ve sosyal durumları irdelenmiştir. Savaşların ekonomik boyutları toplumsal yansımaları anlatılmıştır. Modern okulların kapitalistleşmedeki etkilerine değinilmiştir. Osmanlı kapitalistleşmesinin sosyal boyutu (özellikle azınlıkların zenginleşmesi) çeşitli örnekler verilerek açıklanmıştır. İlgili arkadaşlara tavsiye ederim.
20.05.2024

Hapishaneler, Osmanlı sosyal tarihinin geri planında kalmış önemli bir tarihi kesitlerindendir. Eser, Klasik Dönem zindan geleneğinden modern dönemdeki dönüşüme odaklanmaktadır. İngiliz elçi Canning, Osmanlı hapishanelerini bakımsız, ışıklandırmanın yetersiz olduğu kısaca mahkumların uygunsuz ortamlarda kaldıkları yönde rapor vermiştir ve iyileştirme yönünde ıslahatların yapılmasını istemiştir. Eserde mahkumların koşullarıyla birlikte mahkum personel ilişkilerini, verilen rüşvetlere, siyasi mahkumların koşulları ve verilen ceza örneklerine yer verilmiştir. Mahkumların isyan girişimlerine ve neticelerine değinilmiş, çocuk suçluların durumunu ve psikolojileri hakkında bilgiler mevcuttur. Hapishaneler ile ilgili yapılan anketler, bilimsel olarak değerlendirilmiş. İttihat ve Terakkinin hapishane politikasına genişçe yer verilmiştir. İlgili arkadaşlara tavsiye ederim.
14.05.2024

Eser, klasik dönem Osmanlı-İngiliz İlişkilerini kaleme almaktadır. Dönemin en önemli özelliği İngilizler açısından son derece zor bir dönem olmasıdır. Özellikle siyasi açıdan İspanya tehdidinin zirve yapması, iç siyasette mezhep ve iktidar kavgalarının yoğun bir şekilde sürdüğü bir dönemdir. Bu sebeple Kraliçe Elizabeth, Osmanlı Devleti'ni en önemli müttefik olarak görmektedir. Osmanlı'dan yardım talebini diğer eserlerde de bulmak mümkündür. Bu eserde ise elçilerin yaptıkları müzakereler en ince ayrıntısına kadar ele alınmıştır. Ayrıca ülke içi mezhep kavgalarına yer verilmiştir. Eseri özgün kılan bir diğer unsur ise Osmanlı Fas'ından İngiltere'ye giden elçinin maceralarıdır. Elçi, İngiliz tiyatrosu ve yaşantısı karşısında şaşkınlığını gizleyememiştir. Ayrıca İngiltere'de kaldığı dönemde Timur'u anlatan bir tiyatroyu izlemesi ve tiyatronun içeriği dikkat çekicidir. Eserde bu şekilde daha birçok orijinal bilgi bulunmaktadır.
11.05.2024

Amerika Tarihi hakkında iki farklı yorum yapılabilir. Birincisi demokrasi ve insan hakları ülkesi. İkincisi ise sömürü, katliam ve gözyaşı üzerine kurulmuş bir uygarlık. Eser, birinci paradigma çerçevesinde hazırlanmıştır. Anayasanın Amerikan milleti oluşturulmasındaki önemi ve anayasanın aksaklıklarına değinilmiştir. Amerika'yı küresel güç yapan maddi kaynaklar ile bilimsel ve teknolojik gelişmelere yer verilmiştir. Amerika'nın siyasi tarihi ile 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndaki rolü üzerine durulmuştur. Eseri değerli kılan unsur ise bütün bu gelişmeler anlatılırken eleştirel süzgeçten geçirilerek okuyuculara aktarılmasıdır. Amerikan Tarihi hakkında araştırma yapan arkadaşlara ve meraklı okuyuculara tavsiye ederim.
04.05.2024

İskender sonrası Helenistik Dünya'nın ayrıntılı olarak sosyo-kültürel, ekonomik hayatının yanında kısmi olarak siyasi tarihine de yer verilmiştir. Makedonya, Ptolemo Krallığı, Bergama Krallığı, Selevkos Krallığı gibi o dönemin önemli krallıkları hakkında doyurucu bilgiler mevcuttur. Örneğin iltizam sisteminin o dönemde de uygulandığı, vergi sistemleri, arazi gelirleri ve arazi çeşitleri, zeytin, fidancılık ve diğer tarım ürünlerinin üretimi, pazarlanması, limanlar, tüccarların faaliyetleri ve ticaret ağlarına ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Sosyal yaşantı ve reformlar, aile hayatı, askerler ve yaşantıları gibi pek çok konuda bilgi sahibi olabileceğiniz bilimsel bir eserdir. Konuyla ilgili arkadaşlara tavsiye ederim.