Toplam yorum: 3.086.814
Bu ayki yorum: 6.501

E-Dergi

Mutlu Göğebakan Tarafından Yapılan Yorumlar

20.02.2015

Ali Fuad Başgil'in bu eserinde Türkiye'de laikliğin uygulanışına geçmeden batıda uygulanan laikliği etimolojisinden başlayarak anlatıp, Türkiye'de uygulanan laikliği irdeliyor.
20.02.2015

Kitap akademik olup uzun ve meşakkatli bir çalışma sonucu ortaya çıkmışa benziyor. Olayları tarihsel süreç içinde akademik bir gözle ele alıp irdelemiş. Yabancı literatürden takip ettiğimiz konuların bir Türk tarafından ortaya konulmuş olması bizi bahtiyar etti.
20.02.2015

İsrail'in kuruluşu ve Ortadoğu'da 20.yy'da meydana gelen değişiklikleri anlamak için ideal bir kitap. Arap israil savaşlarının tarihi sebepleri ve İngilterenin oynadığı rolü kavramak için okunmalı.
20.02.2015

Birinci Dünya savaşını hazırlayan ortamı, savaşın nasıl hangi şartlarda başladığı, kutuplaşmaların nasıl ve niçin olduğunu ve bilhassa Osmanlı-İngiltere hakkında verdiği bilgiler için okumak bizatihi mecburiyet oluyor.
20.02.2015

Ortadoğu için derli toplu sağlam bir kaynak. Yazarlar sahasında uzman isimler. Ortadoğuyu bir bütün olarak ele alıp irdelemişler. Osmanlı sonrası ortadoğuyu anlamak için faydalanılabilir.