Toplam yorum: 1919454
Bu ayki yorum: 13223

E-Dergi

denizmahiribrahim tarafından yapılan yorumlar

02.03.2016

Çalışma sosyolojisi alanında yapılacak araştırmalara dair güzel bir yol haritası çizmiş Ve yine çalışma sosyolojisi alanında kısa ve öz bilgiler içermektedir.
06.02.2015

mevcut kapitalist ekonomi sisteminin iş yaşamındaki olumsuz etkilerini ve bu olumsuz etkilerin aileye yansımasını anlatan çok ince işlenmiş ve sade bir üslupla anlatılmış bir kitap. Kapitalizmi iş yaşamı üzerinden anlamak için başlangıç seviyesinde bir kitap niteliğinde olmakla birlikte esnek üretim de geniş bir perspektifle anlatlmış. Ayrıca konu başlıklarının Sennett'in yaşamış olduğu birtakım olaylarla anlatılması kitabın ilgi çekiciliğini arttırmakta..