Toplam yorum: 2.394.619
Bu ayki yorum: 23.226

E-Dergi

Türk Devrimi tarafından yapılan yorumlar

28.07.2020

Özdemir İnce'nin Cumhuriyet Gazetesinde yayınlanan makalelerinin bir derlemesidir. Unutulup gitmemesi için kitaplaştırılması çok iyi olmuş.
28.07.2020

Klasikleşmiş bir kitap. Okumakta yarar var.
27.04.2020

Tarihi olaylar ve belgeler kişilerin kendi zihin altyapısına göre yorumlanırmış. Ülkeyi kendisinin malı olarak gören bir padişaha tabii olmaya ant içip, padişahım çok yaşa diye bağırma iç güdüsünde olan bir insanın, tarihi belgeleri çağdaş gözle yorumlanması beklenemez. Mustafa Armağan temsil ettiği zihin yapısının nadide bir örneğidir. Özgür düşünce yerine biat etmeyi, cemiyet olmak yerine cemaat olmayı, soru sormak yerine öğretilenleri buyruk bilmeyi temsil etmektedir.
01.04.2020

İkinci Adam serisinin son kitabı olan bu üçüncü cilt, Demokrasiye geçiş olarak adlandırılan 1950 yılından İsmet Paşa'nın 1964 yılına kadar olan siyasi faaliyetleri üzerinde duruyor.
01.04.2020

İkinci Adam serisinin bu ikinci cildi 1938-1950 yılları arasındaki İsmet İnönü'yü siyasi yaşam merkezli olarak konu alıyor. Kaliteli ve güzel bir yayım.