Toplam yorum: 2063111
Bu ayki yorum: 14343

E-Dergi

Derkenârî tarafından yapılan yorumlar

23.08.2019

İlk osmanlı tarihi olan eser dönemi için ilk kaynaklardan olması hasebiyle okunması elzem
23.08.2019

Balkanlarda Nakşîbendiliğin yayılması için yüce bir gayret ve himmette bulunan Köstendilli Süleyman Şeyhî Hz.'nin ilmî usullere göre neşredilmiş divanını herkesi alıp okumasını tavsiye ederim. Cenâb-ı Hak, Hazret'in ve tüm sevdiği dost-kullarının hürmetine bizleri bağışlasın. Ve's-selâm...
06.08.2019

farsça öğrenenlerin metin okumalarını geliştirecek şekilde hazırlanmış bir kitap, faydalı.
06.08.2019

İlk defa Köprülü'nün bahsettiği Ahmed Yesevî'nin hayatı ve menkıbeleri hakkında en temel kaynaklardan