Toplam yorum: 3.099.265
Bu ayki yorum: 3.800

E-Dergi

Meraklı ve Tarihçi Tarafından Yapılan Yorumlar

Vilayetin yönetimi, idari bölümler, mimari, tarihi yapılar, ekonomik faaliyetler, sosyal düzen üzerine bilgiler verilir.
Klasik çağda köle istihdamı ile başlayan kitap, geleneksel köle politikasından sonra Tanzimat ve son yıllardaki gelişmelerden bahseder. Özellikle İngiltere'nin Osmanlı'daki gelişmelere bakışı ile müdahalelerine değinir. Esirlerin azat edilme süreçleri değerlendirilir.
Eski Türklerdeki ölüm anlayışı, cenaze törenleri ile Osmanlı Dönemindeki örnekleri incelenir ve karşılaştırılır. İslami değerler ve etkileri incelenir. Cumhuriyet dönemi ile ilgili laik ve dini uygulamalar da karşılaştırma yapılarak gündeme getirilir.
Kitabın ana düşüncesi bu iki paşanın öldürüldüğü yönünde olmakla birlikte, dönemin doktor raporlarında hastalıklarından dolayı vefat ettiklerinin yazıldığı ifade edilir.