Toplam yorum: 1772074
Bu ayki yorum: 19119

E-Dergi

Validei_atik tarafından yapılan yorumlar

22.01.2019

Bilinen Necip Fazıl’dan bilinmeyen sanat yönleri,şiirde kullandığı imajlar, Arvasi ile tanışıp ,şiirlerindeki imajların değişmesi.Necip Fazıl’ı kendi döneminde üç’e ayırırız.Bireysel şiirlerden,toplumsal şiirlere geçiş vardır.Sıcak yarada kezzap ifadesi bile ;yara zaten sıcak ,bu yaranın üstüne ,kezzap dökülmesi imajı şiirsel derinliğin manası hakkında düşündürmeye yol açmaktadır.
22.01.2019

Tanpınar ‘ın romanlarını okumak için önce şiirlerini ,okunması gerekir.Beş Şehir’de “Bursa”yı okumadan önce Bursa’da Zaman ,şiirini okumalıyız.Tanpınar”ın romanlarını da şiirsel üslup ile oluşturmuştur.Batı müziğini ,şiirin derin çizgisinde hissederiz.Hece’yi en güzel şekilde kullanmıştır.Tanpınar’ı hissederek okudum.
22.01.2019

Her yıl beğenerek aldığım takvim ,kitapyurdu ‘nun yeni tür takvimlerin eklenmesini bekliyorum..
09.12.2018

Kaşgarlı Mahmud ,sözlükçülük anlamında çalışma yapan Araplara Türkçe’ye öğretmek için çalışmalar yapan;halkbilimci,dilbilimi,eczacılık,baytarlık ,leksikoloji anlamında çok zengin kelimeler ve atasözleri ile döneminin en değerli eserlerinden olmayı ve günümüze kadar gelmeyi başarmıştır.A Bican Ercilasun’un bu değerli çalışması ve güzel anlatımı için ayrıca güzel kılmıştır.
09.12.2018

M.Fuad Köprülü ‘nün dediği gibi”Bütün edebiyatları, bir terazi’ye koysanız.Dede Korkut ağır basar. Demiştir.Dede Korkut geçiş döneminde yazılan eserler arasında, bu önemli eser herkesin kitaplığında olmalıdır...