Toplam yorum: 3.100.424
Bu ayki yorum: 4.965

E-Dergi

KY-2475113 Tarafından Yapılan Yorumlar

03.10.2023

Osmanlı Devleti'nin kuruluşu üzerine kafa yoran Lindner'in ortaya koyduğu görüşleri bu konuda yazılar kaleme almış düşünürlerin eserleriyle çapraz bir şekilde okumak faydalı olacaktır.
03.10.2023

Evliya Çelebi'nin meşhur Seyehatnamesi'nde kullanmış olduğu kelimeler, yer isimleri günümüz Türkçesiyle anlayabilmek için sözlük mahiyetinde başucu eser.
03.10.2023

Osmanlı Devleti'nin kuruluşu üzerine çeşitli tezler ileri sürülmüştür. Bunlardan bir tanesi de Paul Wittek'e ait olan "gaza" tezidir. Devleti kuran tecrübenin "gaza ideolojisine" dayandığını iddia eden Wittek'in bu tezi önemli olmakla birlikte indirgemeci ve tek boyutlu olduğu için ciddi eleştirelere maruz kalmıştır. Gibbons, Mehmed Fuad Köprülü, Cemal Kafadar gibi düşünürlerin aynı konu hakkındaki çalışmalar ile okunduğu takdirde bütüncül bir okuma yapılmış olur.
03.10.2023

Osmanlı Devleti'nin klasik çağında, devletin kurulmasında önemli vazifeler ifa eden dervişler kimlerdir? Fonksiyonları nelerdir? gibi sorulara cevap bulunabilecek, alanın nadir ve önemli çalışmalarından.
03.10.2023

Osmanlı Devleti'nin ilk müderrisi olan Dâvûd el-Kayserî es-Sâvî el-Karamânî'nin kaleme almış olduğu risalelerin tercümesini içeren eserdir. Risaleler felsefî, kelamî, tasavvufî metinlerden müteşekkildir. Güncel baskısının yapılması takdire şayan.