Toplam yorum: 3.099.364
Bu ayki yorum: 3.900

E-Dergi

moğolistan Tarafından Yapılan Yorumlar

13.04.2023

Kitap ve kütüphane mirasımız için güzel bir kaynak. Kitapta çeşitli araştırmacıların makaleler bulunuyor.
13.04.2023

Kitapta Türk ve Türkçe kavramlarının tarihteki görünümleri ele alınmış. Eserde, giriş ve ekler de dâhil olmak üzere altmış yazı var.
13.04.2023

Türklük biliminin ak sakalı A. B. Ercilasun'un bilim adamı titizliğiyle hazırladığı bu hacimli kitapta Atsız'la ilgili her şey var. Ercilasun'un kaleminden Atsız okunmaz mı?
11.03.2023

Eser'de Süleyman Askerî Bey'in hayatı ve faaliyetleri, yine Süleyman Askerî Bey'in günlükleri ve başka kaynaklardan yararlanılarak anlatılmış. Emek ürünü bir eser.