Toplam yorum: 3.099.665
Bu ayki yorum: 4.201

E-Dergi

KY-2821333 Tarafından Yapılan Yorumlar

14.06.2023

Rönesans sürecini ve bu dönemdeki Osmanlı-Avrupa ilişkilere dair yaygon olan dikotomik bakış açısını yıkması bakımından son derece kıymetli bir eser.
14.06.2023

Erken Modern Avrupa Tarihi alanın bir başucu kitabı. Kitabın içeriğinden de öte böyle bir eseri Türkçe'ye kazandırdığı için yayınevine çok teşekkürler.
14.06.2023

Modern Avrupa'nın oluşumu sürecinde; sosyal, kültürel ve siyasi açılardan etkili olan bir mesele Kara Veba. Dolayısısyla, modern Avrupa'nın oluşum sürecini irdelemek istiyenler için, veba sürecini anlatması bakımından kıymetli bir eser.
14.06.2023

Cemal Hoca, Osmanlı tarihçiliğinde yorumlarıyla kendine özgü yer edinmiş bir isim. Bu eserinde de bu özgünlüğü ve çok yönlülüğü görmek mümkün. Bu bakımdan, kıymetli ve okunması gereken bir eser.
14.06.2023

Gibbons'un Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuna dair ortaya koyduğu yaklaşıma katılmak pek mümkün değil. Ancak bu alanda araştırma yapanlar için, olumlu ya da olumsuz, muhakkak atıf yapılması gereken bir kitap.