Toplam yorum: 3.085.616
Bu ayki yorum: 5.301

E-Dergi

T U R O Tarafından Yapılan Yorumlar

15.06.2019

Erdal Öz'ün son derece kıymetli yazıları. Dönemine ışık tutacağına şüphe yok.
15.06.2019

Dalkavukluğun erimine dair bir kitap.
15.06.2019

Derin bir mesnevi olmasa da değerlendirilebilir.
15.06.2019

Klasik şiir ile mantık arasındaki mantığın krokisi.