Toplam yorum: 1736123
Bu ayki yorum: 16567

E-Dergi

HüseyinKK tarafından yapılan yorumlar

13.01.2019

Kitâbda ki mevzûlar, nüzûl sırasına göre düzenlenmiş, nüzûl sebebleri belirtilmiştir. • Âyetler arasındaki bağlantılar ortaya konmuştur.
13.01.2019

Her ünitede yer alan dersler; akaidin değişik konularını, kapsamlı bir araştırma neticesinde fıkhî ve itikadî mezhep imamlarıyla, sonradan gelen âlimlerin görüşleri çerçevesinde açıklamayı esas almaktadır. Konular, sadece bilgi vermekten ibaret bırakılmayıp derslerin sonuna; “Konudan Çıkarılacak Dersler” bölümü eklenerek, konunun 
13.01.2019

“Yetişkinler İçin Konularla Akaid Dersleri” adlı bu çalışma, adından da anlaşıldığı üzere   18 yaş ve üstündeki yetişkinler için akaid konularında doğru ve güvenilir bilgiler   vermek üzere İslamî kurumlarda ders kitabı olarak okutulmak üzere hazırlanmıştır.
13.01.2019

Hadislerle İslâm, Hz. Peygamber'in hikmet ve rahmet dolu dünyasını keşfetmeye davet eden bir hadis külliyatıdır. Eser, Sevgili Peygamberimizin (sav) çağlar üstü örnekliğini, sade ve anlaşılır bir dille ve özgün bir tasnif metoduyla günümüz insanına ulaştırmayı amaçlayan, aynı zamanda toplumun güncel ihtiyaçlarını dikkate alarak hadislerin hadislerle yorumunu ortaya koyan, Türkiye'nin hadis alanındaki birikimini yansıtan katılımcı bir çabanın ürünüdür.
06.01.2019

Müttefekun Aleyh”; Sözlük bakımından “üzerine birleşilmiş olan şey” manasında bir tabirdir. Buhari ile Müslim’in her ikisinin ittifakla sahih kabul ederek kitaplarına (es-Sahih' lerine) aldıkları hadislere denir. Buhari ile Müslim’in “es-Sahih”leri, İslam âlimlerinin tamamına yakın büyük çoğunluğu tarafından Kur’an-ı Kerim’den sonra en sahih kitap olarak kabul edilmiştir. Bu bakımdan her ikisinde birden yer alan hadisler sahihin en yüksek derecesini teşkil ederler.