Toplam yorum: 3.099.364
Bu ayki yorum: 3.900

E-Dergi

Batuhan4445 Tarafından Yapılan Yorumlar

17.04.2024

Kanun, ceza ve uygulama doğrultusunda ilk Türklerden Osmanlılara sirayet eden uygulamalar üzerinde durulmuştur. Ayrıca İslam hukukunun da etkisiyle kendi hâkimiyet telakkileri doğrultusunda evrilen Osmanlıların hukuk sistemini ortaya koyan güzel bir eser.
17.04.2024

Osmanlı şehzadelerinin katledilmesinin halk ve saray çevresi üzerinden yansıtmış olduğu duyguyu analiz eden güzel bir çalışma.
15.01.2024

Tarihsel süreç boyunca ticaret güzergâhı olan bu bölge Karadeniz’in kuzeyi, Hazar Denizi, Harezm ve Türkistan bölgesinin birbirine bağlanmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Böylelikle jeopolitik durumdan ötürü sürekli olarak göçlere maruz kalmıştır. Bu eserde bölgede ilk İslam hanedanlığı olarak kurulmuş olan Sâcîler’den başlayarak Müsâfirîler, Revvâdîler, Şeddâdîler ve Şirvanşahlar gibi diğer İslam hanedanlıkları hakkında kısa ve öz bir şekilde bilgiler verilmektedir.
19.12.2023

Bu eser yazılmış olduğu dönemden itibaren oldukça önemli bir yer elde etmiş ve günümüzde de kült eserler arasında yer almıştır. Ayrıca çalışmanın yapıldığı günden bugüne kaybolmuş, yıkılmış ya da tahrip olmuş eserlerin varlığı da eser içerisinde bulunan çizimlerden ve fotoğraflardan bilinmektedir.

23.11.2023

1522 senesinde Floransa’da ortaya çıkan veba salgını sırasında insanların durumu, şehrin hareketliliği ve kilise ile papazlar hakkında bilgiler vermektedir. Vebanın getirmiş olduğu yıkımı insanın doğal durumları ön plana çıkarılarak açıklanmıştır.