Toplam yorum: 3.099.664
Bu ayki yorum: 4.200

E-Dergi

Feyzullah Demirkol Tarafından Yapılan Yorumlar

12.05.2024

Tabiin alinlerinde Hasan-ı Basri'nin "Kader Risalesi"nin metin ve tercümesi ekseninde İslam medeniyetinin pek de dile getirilmeyen bir yönünü -ortodox islam düşüncesinin (ehli hadis ve ardından ehli sünnet olarak isimlendirilen) heteredox düşünce biçimleri, yorumları ve bunların ortaya koyduğu eserleri iktidar gücünü de ardına alarak değersizleştirip, yok edip ilmi soykırım uygulamasını- kitapta inceleyen Zeki Bayraktar hocanın kendi görüşlerini de serpiştirdiği pek çok kez tekrara düştüğü bir telif eser. Kader risalesi, emevilerin yanlışlarını meşrulaştırmak ve halka takakkümlerini sürdürebilmek için kader-kaza düşüncesini istismar ve yozlaştırmak için yaptıklarını icraatları, ayetlerin çizdiği bir perspeftifle insan iradesi vurgusu yaparak ele almaktadır. Hocanın tercüme ve telifi, Hasan Basrinin muhteşem bakış açısı ve Kuran hakimiyeti takdire şayan.
05.05.2024

"... Hıristiyanlık İsa'nın veya havarilerin değil, fakat Pavlus'un kurduğu bir dindir.: s. 678. ifadesiyle sonlan kitap "muhteşem" övgüsünü hak etmektedir. Zafer hoca emek verdiği her satırından anlaşılan eserinde, ülkemizdeki geleneksel ilahiyat anlayışının ötesinde İslam kaynaklarından değil hıristiyan batıdaki hem tarihsel süreçteki hem de güncel çalışmalardan yararlanarak kıymetli bilgiler vermektedir. İsa'nın tarihsel gerçekliği ile başlayıp onun görev bölgesi olan Filistin'den devam edip Luka'nın yazdığı Elçilerin ( aslında Pavlus güzellemesi) İşleri'nden hareketle bir vahyin nasıl yozlaştırıldığını anlatmaktadır. Siyasi etkinin neleri değiştirebileceğini ifade etmektedir. Kıskançlık, ihanet ve işbirliğinin dinlere yaptığı kötülüğü anlatmaktadır. Her ilahiyatçının okuması elzem kitaplardan. Zafer hocaya teşekkür ve minnetle dolu selamlar.
15.04.2024

Yahudi mezheplerini tarihsel süreç içerisinde birbirleri ile olan benzerlik ve farklılıkları temelinde karşılaştırmalı olarak anlatan eser, bu mezheplerle İslam mezhepleri arasında varolabilecek ilişki ve eykleşimi dile getirmektedir. İslam mezhepleri olarak ise daha çok itikadi kelami mezhepler öne çıkmaktadır. Hatta ilk dönem oluşan ve sonraki dönemleri etkileyen sapkın görüşler daha dikkate şayan bir şekilde karşılaştırılmaktafır. Mesih beklentisinin nasıl mehdi beklemeye dönüştüğü ve İslam dünyasında nasıl karşılık bulduğunu çok güzel izah edilmektedir. Bu eserin ardından yazarın İslam mezhepleri eserinin de okunması bu alanda sadraşifa bir birikim ve bakuş açısı oluşturacaktır.
29.03.2024

Eser sıradan bir siyer değil. Öncelikle bunu belirtmek gerek. Müellif eser için çok uzun bir zaman, emek ve gayret sarfetmiş görünüyor. Klasik siyerlerin ötesinde, basma kalıp bilgiler vermek yerine yeni ve kapsamlı bir metod ile yeni, doğru ve alternatif bir siyer kronolojisi oluşturmak istemiştir. Olayları hem kaynaklardan çapraz okumalarla hem astronomik olaylarla hem iklim, botanik, zooloji gibi farklı verilerle destekleyerek ve tutarlı bir örgü oluşturarak yeni bir takvim oluşturmak gayretindedir. Nesi uygulaması, cahiliye dönemi olayları, bi'set öncesi sonrasındaki olayları derin bir inceleme ve ayrıntılı bir analizle ortaya koyuyor. Siyer meraklıları ve araştırmacıları için vazgeçilmez bir kaynak.
24.03.2024

Benzeri yazılamayacak Kur'an'ın pek çok dilde olduğu gibi dilimizde de mebzul miktarda meali bulunmaktadır. Faruk Beşer hocanın (Allah rahmet eylesin) kaleme almış olduğu meal-tefsir, meal olmanın ötesinde kısa bir tefsir ve eserin sonuna eklediği geniş kelime ve kavramlar sözlüğü ile farklılaşmaktadır. Müellif İslami ilimler deki vukufiyetini yapmış olduğu yorumlar ile arı- duru bir Türkçe ile ortaya koymuştur. Ayetlerin alternatif ve tutarlı yorumlarını da vererek Kur'an'ın anlam derinliği/katmanlılığını yansıtmaya gayret etmiştir. Okuyucularını doğru ve tutarlı bir yorum bütünlüğü vermeye çalışmaktadır. Okunulması ve kütüphanede bulundurulması gereken meallerden. Rabbim mekanını cennet, Rasülüne komşu eylesin.