Toplam yorum: 3.085.616
Bu ayki yorum: 5.301

E-Dergi

jrk Tarafından Yapılan Yorumlar

07.05.2024

virginia woolfun a room for ones own düşüncesini geliştirerek kullanan varoluşçu yazar.bir defasında jean paul sartre ile randevulaşmışlar 1 yıl sonra eiffel kulesinin önünde saat 12de diye, beauvoir'ın anlattığına göre jean paul sartre tam 12de ordaymış.buradan yola çıkarak sadakat anlayışının aslında tek eşlilik, resmi nikah, aile kurumu gibi kavramlarda aranmaması gerektiğini, sadakatin verilen basit sözlerde ve insanların birbirlerine yükledikleri anlam ve değerlerde aranması gerektiğini söylüyor
07.05.2024

aşk duygusunun zamana ve dünyaya rağmen böyle bir şey var dedirten özgürlüğünü geniş bir toplumsal ve tarihsel bağlam kapsamında ele alıyor. gördüklerimiz ve hissettiklerimiz arasındaki uçurumun derinliğini içten, abartıdan uzak ve estetize etmekten çok hakikati ortaya çıkaracak bir ustalıkla kavrayan psikanalist, edebiyat teorisyeni, yazar ve düşünür julia kristeva ile yazar philippe sollers, farklı tarihlerdeki ve mekânlardaki konuşmalarında aşkı, kendi kişisel tarihlerinin ve evliliklerinin bilinç-duygu alanına yaklaştırıp uzaklaştırıyorlar. aşkın insanla ve hayatla yenişemeyen lisanına, kabullenilmiş uyumsuzluğumuza daha önce karşılaşmadığımız bir dil yardımıyla yanıt veriyorlar. bu sayede bize geniş bir perspektif aracılığıyla hayatı, ilişkileri, geçmişi, şu an içinde yaşadığımız çağı ve en önemlisi kendinde bir varlık olarak insanı yorumlayabilmemiz adına olanak tanıyorlar.
07.05.2024

avrupa gösteribiliminin(semiyoloji,semiyotik) kurucularından,büyük düşünce ve yazı ustası. kitabı gösteribilimsel serüvende ,gösteribilimin temel ilke ve kavramlarını ortaya atmanın yanısıra anlatı çözümleme yöntteminin başlıca aşamalarını gösteriyor,yazın ,reklam,şehircilik,tıp gündelik yaşamdaki nesneler gibi çok değişik alanlara ilişkin yaklaşım örnekleri de sunan derin şahsiyet
11.02.2024

1967 Nobel Edebiyat Ödülünün sahibi olan Guatemalı çağdaş yazar Miguel Angel Asturias (1899 – 1974), Latin Amerika edebiyatının usta yazarlarından biridir.Asturias’ı usta yapan özellik, yerel halk kültürünün değerlerini destanlaştırmadaki başarısıdır. Asturias, şiirsel diline kattığı Maya söylenceleriyle yeni bir söylem yaratmıştır.
10.02.2024

Jean-Luc Nancy, Fransız filozof. Post-yapısökümcü bir isim olan Nancy; demokrasi, özgürlük, sanat, dil ve siyaset konularında felsefe yapmaktadır.