Toplam yorum: 1928933
Bu ayki yorum: 22729

E-Dergi

okumak güzel şey- tarafından yapılan yorumlar

08.05.2019

sayfa 79/ kavga insanla kader arasında değil artık, insanla kelime arasında. Yığınlar onun için yaşıyor, onun için dövüşüyor, onun için ölüyorlar. Mukaddeslerin rengine bürünen bir bukalemum kelime, semavî kitapların şeytanı. Ve en tehlikelileri, toprağımızda dogmayanlar. Sol'la sağ bu karanlıktan kafilenin ikisi
16.04.2019

İnsana ve İslama dair muazzam bir eser *
16.04.2019

Ben geldim geleli açmadı gökler ya ben bulutları anlamıyorum ya bulutlar benden birşey bekler ...