Toplam yorum: 2330870
Bu ayki yorum: 528

E-Dergi

gnôthi seauton tarafından yapılan yorumlar

24.02.2020

Türk siyasi hayatına dair ipuçları veren başarılı bir kitap.
24.02.2020

Türk modernleşmesi üzerine okunabilecek temel eserlerden birisidir.
24.02.2020

Farklı yazarların Türk tarihinde ilk sosyalist fikirlerin filizlenişi üzerine oluşturduğu bir kitap.
24.02.2020

Türk inkılabı üzerine okunabilecek eserlerden birisidir.
24.02.2020

Türk demokrasisinin kendi kendine tesis edilmesini başarılı bulduğunu ifade ettiği eseri.