Toplam yorum: 3.099.665
Bu ayki yorum: 4.201

E-Dergi

murat.cinar Tarafından Yapılan Yorumlar

08.05.2013

"Yâ Rasûlüllah! Yiyoruz da karnımız doymuyor" diye sorduklarında Hz. Peygamber (a.s) "İhtimal ki ayrı ayrı yiyorsunuz"buyurdu; "Evet" karşılığını verdiklerinde Peygamber Efendimiz "Bir arada yeyiniz; besmele çekiniz, yemeğiniz bereketli olur" buyuruyorlar.
08.05.2013

Ekmek için fırına gitmek, ilim öğrenmek için âlime, kitaba başvurmak nasıl çok doğalsa... Terbiye görmek (irşad olmak) için bir mürşide gitmek de onlar kadar tabii ve doğal bir hadisedir. Unutma ki, kalp eğitimini ancak bir mürşidi kâmille gerçekleştirebilirsin. Kalbini midenden sonraya erteleme... Yunus gibi pişman olursun...

08.05.2013

Tasavvuf; kalp eğitimi, kalbi selimleştirmenin yolu... Tarikat; gönül yolu... Kalp mektebi... Mürşidi kâmil; kalp (gönül) doktoru... Gönül muallimi...

08.05.2013

İslâm ve teslimiyet aynı kökten gelir. İslâm Allah’ın (cc) emirlerine, Peygamberimiz’in yoluna teslimiyetin adıdır… Bu yoldan sıddıklar, şehitler, salihler yürüdüler… Sana da açıktır bu yol…
08.05.2013

Yaratılmış olanların en güzeli ve en üstünü olarak halk edildik… “Ahseni takvim” üzere yaratıldık… Zat, sıfat ve ef’al tecellilerine mazhar kılındık. Yeryüzüne Allah’ı (cc) tanıyıp, bilmek ve O’na kulluk yapmak için gönderildik.