Toplam yorum: 3.100.336
Bu ayki yorum: 4.877

E-Dergi

enes taha Tarafından Yapılan Yorumlar

24.01.2020

pozitivist, bilimci, modernist düşüncenin sistematiğini felsefesini çürüten önemli bir eser.
24.01.2020

yeni tarihselciliğin felsefesini okumak açısından
24.01.2020

Modernite ve mimarlık ilişkisi bir çok açıdan bakılması gereken yoğunluk ve ilişki içermekte.
24.01.2020

Müteveffa Mehmet Küçük'ün güzel bir editöryal çalışması.
24.01.2020

Mehmet Bey'in haklı bir şekilde ihanet olarak isimlendirdiği Batılılaşma meselesi ile ilgili muhakkak okunması gerekir.