Toplam yorum: 3.092.427
Bu ayki yorum: 3.028

E-Dergi

KY-3978954 Tarafından Yapılan Yorumlar

21.06.2022

ABD ile Yolculuk,2. Kahire Konferansında İsmet Paşa ile Başkan Roosevelt 6 Aralık 1943 de Kısa ikili Görüşmede önüne konan Protokolü İzalamasıyla .ABD Devlet Politikası Projesi oldu.Uyum anlaşmaları,İkili Anlaşmalar başlar.Enver Sedatın SSCB kovması gibi DP, ABD ilişkilerini bitiremezdi.Sonuç Nedense Kurdukları Pis İlişkiyi Sosyal Dejerasyon,Kozmopolitasyonu Demokrat Partiye Yüklemek Adetleri oldu.Çevrem den Tanıdıklarımda gördüm,Amerikan tarzı yaşamlı Hafif Meşrep kitleyken,Rh Ecevit Halkçılığıyla öze dönüş başlattı.Ne kadar Başarılı olduğu Sizlerin takdirine kalır.
20.06.2022

ABD Kübada Genç Sosyalistler karşısında Bozguna uğrayınca.Haki miyet sahasında Sosyalistlere İnfaz Emri yayınladı.12 Eylğl Arifesi öncesinde yaşananları hatırlayın.Teslim Töre evine dönünce Kürtler arasın da Sosyalşst Direniş ruhu geliştiğini gören ABD,Natocu Gener allere.PKK Kurdurttu.Ucuz Sovyet Silahıyla donattı.Komonistleri İnfa zını kolaca yaptı.Bitince Şark Sorununun Çözümü için görevlendirdi. Ergenekon Kumpasıyla Cezaevine Düşen Komutanlar Güvendikleri ABD gerçek yüzünü görerek öze dönüş başladı.
20.06.2022

2.Balkan savaşı’nda ani atak Edirne kurtarılmış,Türk Yurdu Batı Trak ya yeniden Osmanlı Hakimşyetine geçmiş.İngiltere,Fransa durumu kabul etmiyoruz Üzerine.Batı Trakya Cumhuriyetini Erkanı Harbiye kurar.Enver Paşa,Almanya ile Ortak savaşa girmek için Ordonat Sanayimiz Olmadığından Berlin İstanbul arası Demiryolu hattının kesintisiz olmasını istediğinden,Türk Yurdu Batı Trakyayı Bulgarita Müttefiklik tavizi terk eder.İtirazları dinlemeyerek Ordu Personeline Dönüş İntikal emri verilir.ABD SSCB ile Soğuk Savaşında Komonis tlerle Savaşarak Şehit olduğundan çok kullanışlı karekter görüldüğü için de Paşa Objektif İncelenemiyor.Sn Bardakçı hayatını İncelerken Şehit Düştüğü güne kadar Eviyle Mesajlaştığı mektuplar nasıl ulaştığı nı çözememiş.
19.06.2022

Kendilerinden Şeyh Mahmut Berzenci İsyanına destek yerine Faysal bin Şerif Hüseyin ile İngilize biat ettiler.İngiliz çekilip gitti.Meydan Fellah Faşistlere kaldı.
19.06.2022

İsevilikHavarileri Anadoluda Yalvaç,Efes misyonerlik,Roma Konstantin İznikAnadoluyu Ortodoks, KatoliklerKutsal toprak bilir.İslamın FethiniKabulenemez Pierre L’Ermit Vaazları Seferleri.TrandafirDjuvara,Akademik çalışma.İsevi Gücü Vuruşarak Kudüsü vardı.Ordu ilerlerken Müslümanlar geriçekildi.Uzaklaştı döndüler.Hata.Kazanılan yerdeki İsevilerDevletleştirimedik.OsmanlıAvrupaya çıkışıyla,Haçlı Birleşik Ordu savaşları başlar,İstanbulun Feti ardı,Viyana k-dayandı.Kozmopolitliği kırmak için Etnik arındırma başlattılar.Balkanlarda Venedik Elçilerince Kayda almış.Balkan savaşı ardı,Srebnenitsada topluca Kırım aleni yaşandı.OsmanlıZayıflamaAnadolu Rum,Ermenilerde.Misyonerler Örgütler,İsyanla,Etnik arındırma.Otorite bastırır İsevilere Jenosit,Siz Neler yaptınız Kelle sayısımı kıyalıyormusunuz.Avrupada Kristal geceyle Yahudi Evleri,Sinegokları Basılırken.Yahudileri İseviler mi Silahlandıracak?