Toplam yorum: 3.098.966
Bu ayki yorum: 3.501

E-Dergi

İlker Tarafından Yapılan Yorumlar

10.07.2024

Türk hürriyet devriminin öncülerinden olmasına rağmen gerekli önemin verilmediği ve unutulmaya yüz tutmuş hürriyet kahramanı ve vatan fedaisinin hayatını kısa ve öz anlatan kitapta yazar özellikle kahramanın torununun anlatımlarından yola çıkmasından ötürü kitabın güvenilirliğini artırmakta olup Resneli Niyazi'nin hürriyet uğruna ailesini dahi terk ederek dağa çıkması ve zaman itibariyle Türk dünyasının hürriyete olan aşkını ifade etmektedir. Kitapta farklı kaynak kullanımları olsun yazım dili ve akıcılık olsun bu hususlar güzel olmakla beraber kitap konusu hakkında çok kapsamlı olmamakla beraber kitaplığınızda bulundurabileceğiniz bir eserdir.
10.07.2024

Kitabın kaleme alınışı ve anlatım şekli güzel olmakla birlikte aynı zamanda yazarın farklı kaynaklardan yararlanması kitaba objektif bir geçerlilik kazandırmıştır. Kitabı okuyunca fark ediyoruz ki Türk tarihi olmadan dünya tarihi yazılamıyor. Nitekim bir devletin neredeyse o zaman bilinen dünyanın yarısına hakim olması bile bu tezin ne kadar geçerli olduğunu göstermektedir. Ayrıca zamanın Türk devletlerinin bilim ve ilim alanlarında önder olması, teşvikte bulunmaları, alimleri toplayıp desteklemeleri tarihe yön veren hususlardandır. Günümüzde kullanılan bazı savaş stratejilerinin Timur tarafından geliştirildiğini de kitabı okuyunca öğrenmiş oluyoruz. Timur'un dünyaya kazandırdığı torunu Uluğ Bey'in büyük bir bilim insanı olması, Türk devletlerinin bilime ne kadar önem verdiklerinin diğer bir örneğidir. Hindistan'a yapılan seferler dolayısıyla Hindistan'ın ve Çin'in, Müslümanlaştırılmasındaki oynamış olduğu rol kısa ve öz bir biçimde el alınmıştır. Kitaplığınızda kesinlikle bulunmalı.
06.07.2024

Sherlock serisini genel olarak kısa hikayelerden oluştuğu için pek tatmin edici bulmamaktayım lakin bu eser tüm kitap boyunca tek bir olayı anlatması, olay hakkında geçmişe gitmesi, delilleri ve kanıtları titizlikle merak uyandıracak şekilde ele almasından dolayı serinin en beğendiğim kitabı oldu. Kitap genel olarak diğer seri kitapları gibi bir kanıtın olağanüstü sezgi ve yeteneklerle tahmin edilmesinden ziyade daha akılcı ve realist bir şekilde bulunmasını anlatıyor. Bundan dolayı serinin diğer eserlerine nazaran polisiye kısmına daha fazla katkıda bulunuyor. Ayrıca eserde yaşanan olayın anlatımı için geçmişe gidilmesi benim çok hoşuma gitti.
29.06.2024

Kullanılan dilin anlaşılır ve düz olması ayrıca akıcılığı oldukça güzel. Anadolu'nun yurt yapılmasındaki kahramanların stratejilerini anlatan kitapta özellikle yer ayrılan Nizamülmülk ve onun kurmuş olduğu Nizamiye Medreseleri'nin, Batini ve Fatımilere karşı ilmi açıdan mücadelesi hakkında ön bilgi sahibi olmak isteyenler açısından ve gençlere tarihimiz hakkında kısa ve öz bilgi edinmeleri açısından oldukça güzel bir eserdir. Yazar, Sultan Alparslan hakkında onun kişiliği, yapısı ile ilgili dönemin çeşitli yazarlarından bilgi verdiği için doğruluğunun yüksekliği ve kitabın sonunda yer alan Siyasetname'nin fasıllarının bulunması da kitaba ayrı bir değer katmıştır.
27.06.2024

Kitap daha çok söyleşi yani soru-cevap şeklinde ilerlemekte olup kanımızca üniversiteler de dahi Orta Doğu hakkında okutulması gereken bir eserdir. Yazar eseri kaleme alırken akıcı ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. Zamanın büyük güçlerinin Orta Doğu'daki emellerini ve bu devletlerin kendi aralarındaki çıkar uyuşmazlıklarından doğan çekişmelerini ve özellikle ABD'nin uzun yıllardır adım adım işlediği Orta Doğu planlarını anlatmaktadır. Büyük Orta Doğu çizelgesinde coğrafyanın nasıl belirlenip değiştirileceğini, bunun için hazırlanan orta ve uzun vadeli planların nasıl işleyeceği ve bunun içinde bölge ülkelerdeki iktidar sahiplerinin çeşitli sebeplerle iktidardan nasıl uzaklaştırılacağı yahut kendilerine nasıl bağlanacağı anlatılmaktadır. Bölge ülkeler içindeki kuvvetli kurumların özellikle silahlı kuvvetler ve emniyet mensuplarının içlerinin boşaltılıp ehil olan değil kendisine bağlı hale getirdikten sonra İsrail'e dost olan bir Kürt devleti kurmanın yolları anlatılmaktadır.