Toplam yorum: 2065220
Bu ayki yorum: 16452

E-Dergi

oousan tarafından yapılan yorumlar

29.11.2019

Dünya tarihinin dönüm noktalarından olan Viyana Kuşatması'nı askeri tarih çerçevesinde inceleyen; haritalar ve görsellerle desteklenmiş eşsiz bir eser. Tavsiye ederim.
22.11.2019

Aydınlanma Çağı’nın en büyük eserlerinden. Yazar Thomas Paine, Akıl Çağı kitabını iki bölümde ilerletmektedir. İlk bölümde (yazarımız deist olduğu için) din, mucize ve peygamberlik gibi kavramları ve kilise kurumunu eleştirmekte ve bir yaratıcıya inanmak için bunların gerekliliğini sorgulamaktadır. İkinci kısım ise önce Eski Ahit’in sonra da Yeni Ahit’in, yalnızca bu kitaplar kullanılarak, içlerindeki çelişkilerden hareketle bunların tanrı sözü olmadığını ve çok sonraki dönemlerde rahipler tarafından kaleme alındığını açıklamaktadır.
16.08.2019

Soğuk Savaş’ın başlarında Amerika’da alternatif bir geleceği işleyen bu kitapta itfaiyeciler evleri kurtarmak yerine içinde kitaplarla beraber yakıyor. Ana karakterimiz Montag da bir itfaiyeci ve biz dizi gelişme sonucu işinden ve yaptıklarından pişmanlık duyar yaptıklarını bir şekilde telafi etmeye çalışır.ama bu korkunç zaman diliminde pek de kolay gözükmemektedir.
31.07.2019

‘Askeri Devrim’ her ne kadar günümüzde de tartışma konusu olsa da Parker, bu eserinde Avrupalı devletlerin tüfek ve top kullanımından sonra Avrupa’da değişen ve gelişen başta savaş olmak üzere orduların eğitimi, donanımı ve barınması gibi konuların ihtiyaçlar ve buluşlar silsilesiyle geliştiğini ve Avrupa’dan sömürgeler yoluyla Afrika, Doğu Asya ve Amerika’ya yayılmasını konu almış. Eser bir batılının Batı’yı değerlendirmesi olduğu için Türkler sadece birkaç örnekte anılmıştır.
30.07.2019

Kitap ne kadar felsefi olsa da Zerdüşt ve yan karakterler arasında bir olay örgüsü var. Kitapta betimlerler oldukça güzel işlenmiş. Hristiyanlığa ise özerklikle son bölümde bayağı bir giydirilmiş.
Kitabın özellikle bu baskısını tercih ettim çünkü çevirmenimiz kitabın başında bölümleri ve ‘üst insan’ ile ‘Tanrı öldü’ kavramları olmak üzere bazı kavramları açıklıyor. Dipnotlar oluşturulurken çeşitli kaynaklardan yararlanması kitabı okuyucu için daha anlaşılır kılıyor. Kitabı tavsiye ederim.