Toplam yorum: 2330896
Bu ayki yorum: 547

E-Dergi

Burak Canbaş tarafından yapılan yorumlar

22.04.2019

Kitap, genel itibariyle muazzam değil. Öncelikle, ben olsam, kapak tasarımında Şehriyâr'ın bir resmine kesinlikle yer verirdim. Kitâbın şiir kısmında ise göze batan bâzı hatâlar var. Misâl, 'Seller sular şakgıldayıf ahanda' diye bir dize var. Buradaki 'şakgıldayıf' hatâlıdır. 'Şakgıldıyub' olması gerekir. Benim okuduğum kadarıyla bunun gibi tespit ettiğim birkaç hatâ var. İmlâ kurallarına, şapkalı harflere de dikkat edilmesi gerekirdi. Misâl, ''Kol dibinnen dovşan kalhıp gaçanda'' diye bir dize var. Buradaki 'Kol' kelimesi, çalı anlamına gelir ve kôl diye okunur ve doğru telâffuz için öyle yazılması gerekir. Bunlar dışında, Azerbaycan alfâbesinde bulunan ə, q, x gibi harflerin de kullanılmasını isterdim. Bu hâliyle çok sâde olmuş. Kitâbın olumlu yönleri ise, sayfaların hâlis bir tasarıma sâhip olması, aynı sayfada, kıt'anın hem Azerbaycan hem de Türkiye Türkçeleriyle yazılması, Türkiye Türkçesinde pek bilinmeyen kelimeler için, kitâbın sonunda bir lügatçe oluşturulmuş olmasıdır.
22.04.2019

Gerek kitâbın görünüşü, kapak tasarımı, kapağın kendisi, gerek kitâbın muhteviyâtı açısından çok doyurucu bir eser. Kitâbın müellifleri hakikaten çok titiz bir şekilde çalışmışlar ve bilhassa öğrencilerin çok istifâde edebileceği bu eseri meydana getirmişler.
22.04.2019

4 liraya alınabilecek nitelikli bir özet kitâbı. Tabii içinde sınava dâir her şey yok, ama sonuçta adı üstünde bir özet kitâbı ve 160 sayfaya güzel notlar sığdırmışlar.
22.04.2019

Gökalp'ın Türkçülüğün Esasları, Akçura'nın Üç Tarz-ı Siyâset'i, Türkeş'in Dokuz Işık'ı gibi, Atsız'ın, Türkçülüğün temellerine dair belirttiği fikirlerini, muhtelif makalelerini kapsayan, fazlasıyla istifâde edilebilecek bir kitap. Ötüken Neşriyat'ın yayınlaması da kitâbın kalitesini artırıyor.
07.02.2019

Merhum şehid Teğmen İbrahim Naci, hatıratında, savaş anındaki atmosferi, duyduğu vatan, millet sevgisini, muharebe anında ön saflarda çarpışma, düşmanla boğuşma isteğini gözler önüne sermiş. İbrahim Naci'nin bu tesirli duygularını okuduktan başka, kitapta, Çanakkale Savaşı'ndaki iâşe durumu, askerlerin morali, rahatlığı gibi konular hakkında da bilgi sahibi oluyorsunuz. Şiddetle öneririm.