Toplam yorum: 3.098.070
Bu ayki yorum: 2.600

E-Dergi

Eren İZBUL Tarafından Yapılan Yorumlar

06.03.2020

Altay Tayfun Hoca, Mogol’ların Asya’da hâkimiyet kurup Avrupa’ya açıldığı dönemin, üç önemli kaynağı çevirerek daha da aydınlanmasına yardımcı olmuş. Oldukça akademik bir kitap. Tavsiye ederim.
04.04.2019

Hazar Kağanlığı tarihinin Gök-Türk, Bizans, Sâsânî ve Araplar ile bir bütün halinde ele alındığı, “kaynaklara” dayalı akademik yönü çok yüksek bir eser. Dili de oldukça akıcı. Şiddetle tavsiye ederim.