Toplam yorum: 3.086.295
Bu ayki yorum: 5.982

E-Dergi

alaattind Tarafından Yapılan Yorumlar

16.02.2013

Kitap "Geçmiş geleceği aydınlatır" düsturundan yola çıkmış bir tarhiçinin kaleminden Modern Türkiye'deki sorunlara bir değerlendirmedir.
16.02.2013

Osmanlı toprak sistemi ve dolayısıyla da ekonomisinin anlaşılmadan siyasetini ve toplumunu anlamak zordur. bu eser el altında her zaman bulunabilecek standart çalışmaların aksine daha kolay anlaşılır bir kaynak niteliğindedir.
16.02.2013

Mehmet Ali Ünal hocanın farklı dönemlerde kaleme aldığı Osmanlı ve Modern Türkiye'ye dair makalelerinden oluşan bir eseridir. Açıklamadaki gibi sadece müsadere üstüne makalesi mevcut değildir.
16.02.2013

Ders kitabı olarak kullandığımız Osmanlı devlet düzenini ve teşkilatını ayrıntılı ve sade biçimde anlatan bir eser. Farklı kaynaklarla birlikte kullanılırsa değeri daha da artacaktır.
16.02.2013

16.yuüzyıl Osmanlı tarihçilerinden Selanikinin eserinin Transkripsiyonudur. Erken dönem Osmanlı tarihi için eşsiz bir kaynak niteliğindedir.