Toplam yorum: 3.099.665
Bu ayki yorum: 4.201

E-Dergi

Kadir Eser Tarafından Yapılan Yorumlar

30.08.2020

Bir miktar sayfa görüntüsü yüklense karar vermede kolaylık saylardı.
11.04.2019

Kur'an kıssalarının diğer din ve kültürlerdeki izdüşümlerini bilmek çoğu zaman kıssaları daha anlamlı hale getiriyor. Yazarın özellikle Westcar Papirüsü'nden yaptığı aktarımlar kıssalardaki bir çok anlatımın eski kültürlerde yer aldığını gösteriyor. Bu papirüse göre Hz. Musa ve asa, denizin yarılması, Hz. İsa ve ölülerin diriltilmesi, Hz. İbrahim ve kuşlar kıssalarının benzerleri eski Mısır anlatılarımda da geçiyor. Bu durum kısalar ve mitoloji ilişkisi konusundaki tartışmaları tekrar gündeme taşıyabilir.