Toplam yorum: 3.100.459
Bu ayki yorum: 5.000

E-Dergi

Mutlu ADAK

Tarihçi ve tarihî coğrafyacı bir akademisyen olarak düzenli yeni çıkan kitapları takip eden ve alanındaki kitaplar hakkında kaynak bilgisi ve kritiğine sahip biri. Alanım Orta Çağ tarihidir. Özellikle yerel tarih, Beylikler Dönemi Anadolu Tarihi, Çaka Bey, Aydınoğulları, Batı Anadolu Beylikleri, Anadolu Selçukluları gibi konularda çalışmakta ve yazmakta. Okumak vazgeçilmezleri arasındadır.

Mutlu ADAK Tarafından Yapılan Yorumlar

29.05.2024

“Bir isyancı 1508 yılında asılmadan önce Bologna kentinin Papalık yöneticisine ‘Rahiplerin yönetimindense Türklerin yönetimi daha iyidir’ demişti.
Agnostino Vespucci 1501 yılında Machiavelli’ye yazdığı mektupta: “Türklerin gerekli olduğunu” söylemişti.
Orta Çağ ve Yeniçağ Avrupa’sının Türk algısı üzerine önemli analizler içeren bir eser, okumaya fazlası ile değer…
22.05.2024

Evlilikler yoluyla Anadolu’daki Türk hanedanları arasında kurulan siyasi bağlar kitapta konu edinilmiştir. Böylece akraba bağları kuvvetlenen beylerin siyasi olarak da ittifaklar kurup siyasi pozisyonlarını güçlendirmeye ve hanedanlarının siyasi varlığını devam ettirmeye çalıştığı anlaşılmaktadır.

Ayrıca evlendirilen hanedan kızlarının Bey eşi olduktan sonra hayır ve imar işlerinde faal oldukları; köprü, çeşme, han vb. yapılarla hanedan topraklarının mamur olmasına katkı sundukları görülmektedir. Alana ilgi duyanların faydalanacağı ve alana katkı sağlayan bir çalışma olmuş.
23.04.2024

Osmanlı Devleti’nde özellikle XVII. yüzyıla kadar şehzadelerin öldürülmesi bir gelenek olarak var oldu. Bu öldürme/öldürülme geleneği üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde bu konuya siyasî ve hukukî boyutlarıyla yaklaştıkları görülmektedir. Ancak Korkmaz’ın çalışması literatürde eksik kalmış bir noktaya odaklanıyor: duygusal boyut!

Şehzadelerin katledilmesi geleneğini duygusal boyutu ile inceleyen ve literatüre katkı sağlayan bir çalışma olmuş. İstanbul halkı 1595’te kendilerini derinden etkileyen bir olaya ilk kez şahitlik ediyordu. Çeşitli büyüklükte tam 19 tabut Topkapı Sarayından aynı anda çıkıyordu…
26.03.2024

XV. yüzyılın önemli tarihçilerinden Mîrhând’ın kaleminden Fâtımîler ve İran İsmailîlerinin anlatısını içeren önemli bir kaynak. Eseri çevirenler tarafından Şiilik hakkında genel bir bilgi ve Şiiliğin kısa tarihçesi de okuyucular için eklenmiş.
Kitaptan bazı alıntılar:
“Cevher, Bestan İhşidî’ye girmiş (M.969), Fustat ve Aynu’ş-Şems arasında bir şehir inşa etmekle meşgul olmuş ve oraya Kahire-i Muizziye (Kahire) adını vermiştir.” #kitapalıntı
“Eğer sultanın canına kastetmek isteseydim. O gece oraya saplanan hançer sultanın yumuşak sinesine saplanırdı.”
26.02.2024

Türklerden oluşan muhafız kıtalarının diğer birliklere katılması ile Abbasi askeri tarihinde yeni bir devir başlıyordu: Sâmerrâ’daki Türk Askerî Tarihi (H. 200-275/ M. 815-889)
Türklerin Abbasi devletindeki konumunu ele alıp inceleyen bu eser özgün ve kapsamlı bir çalışma olarak dikkat çekiyor. Geniş bir uzman kadronun desteği alınarak iyi bir literatür taraması ile ayrıntılı bir araştırma eseri olmuş.