Toplam yorum: 3.088.827
Bu ayki yorum: 8.515

E-Dergi

ibrahim mavi Tarafından Yapılan Yorumlar

11.03.2013

kitap Türkiye'de özellikle modernleşmeye katkısı olan bir çalışma. hem toplum ve siyaset hem de Türk modernleşme tarihine ışık tutuyor. bu açıdan Şerif Mardin'in her çalışmasında olduğu gibi bu çalışmada da önemli gelişmeler ele alınmıştır...
15.05.2011

göçler üzerine olan bu kitap özellikle iç göç, dış göç ve kırdan kente göç konularında önemli bir kaynak. özellikle ülkemiz gibi önemli bir coğrafi koşula sahip olan bir yerde aşırı derece bir göç olduğuna baktığımızda göçün sebeplerinin sosyolojik analizi burada görülmekte ve yol gösterici olmaktadır.
15.05.2011

C. Bali akal'ın iktidar üzerine önemli çalışmalarından biri olan bu kitap Tanrı kral iktidarlardan günümüz iktidaralrına kadar önemli bir iktidar çözümlemesi yapıyor bu kitabında. özellikle felsefe ve siyaset, kamu yönetimi alanlarında çalışacak olanlara referans olacak bir çözümleme.
15.05.2011

bu kitap başta Slavoj zizek, M. Foucault gibi günümüzde önemli konular üzerinde çalışmış olan düşünürlerin fikirlerini iyi özetlemekle beraber Noam Chomsky gibi bir başka düşünüründe dünya düzeni, iletişim, iktidar alanlarındaki fikirlerini yansıtmatadır. özellikle bir çok düşünürün bir arada olması bakımından önemli bir referans kitabı.
15.05.2011

görsel iktidar kitabı özellikle iltişim ve meday üzerine çalışan herkese kaynaklık edebilecek önemli bir çalışma. özellikle televizyon gazete gibi iletişim araçlarının yaygınlığı ve önemine aktığımızda bu kitap önemli bir yol gösterici olacaktır.